Zpět na domovskou stránku

Prototyp statistik soudce

Pomalá spravedlnost je žádná spravedlnost. Statistiky soudce umožňují na jednom místě relevantní srovnání práce soudce v porovnání s kolegy ve stejném typu věcí. K dispozici jsou profesní údaje, statistiky o rychlosti jeho rozhodování, jím vydaná významná rozhodnutí a i případná kárná rozhodnutí o jeho osobě.

Obrázek soudce

PROFESNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmeníjmeno.png
Rok narození:1951
Soudcem od roku:1975 (OS Cheb)
Vzdělání:Právnická fakulta UK v Praze
Působiště: 1990 - současnost OS pro Prahu 1
1996 - 2002 místopředsedkyně
1979 - 1988 OS Karlovy Vary
1975 - 1979 OS Cheb
Jmenování: 1990; na návrh ministra JUDr. Richtera (OF),
projednala Česká národní rada, tisk 72
info-circle.svg

Profesní údaje o soudci a jeho úřední činnosti lze zveřejňovat ve veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Řada z nich je již dnes zveřejněna v registru justičních činitelů. V prototypu jsou částečně anonymizovány, protože prototyp má ilustrační účel.

Významná rozhodnutí

info-circle.svg

Co je a co není významné rozhodnutí posuzujeme dle metodiky.

Ústavním soudem potvrzená či ve sbírce rozhodnutí publikovaná rozhodnutí

2007
rozsudek OS Praha 1 ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. 3 T 51/2006

Rozhodnutí potvrzeno Ústavním soudem v usnesení sp. zn. IV.ÚS 3121/07

Kauzy, kdy bylo rozhodnutí opakovaně
rušeno nadřízeným soudem

info-circle.svg

Opakované rušení rozhodnutí odvolacím soudem indikuje, že nebyl respektován závazný právní názor
odvolacího soudu. Přitom dle § 264 odst. 1 trestního řádu soud, jemuž věc byla vrácena k novému
projednání a rozhodnutí, je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí odvolací soud, a je
povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení odvolací soud nařídil.

2014
Kauza Nagyová – Vojenské zpravodajství – sp. zn. 3 T 35/2014
Zobrazit průběh řízení
2010
Kauza bývalých manažerů ČEPRO – sp. zn. 3 T 41/2010
Zobrazit průběh řízení

Rychlost rozhodování

info-circle.svg

Rychlost rozhodování měříme, abychom srovnali délky řízení vybraného soudce
a průměru v dané agendě na daném soudě.

Vybraný soudce je průměrně o 21% pomalejší než průměrný trestní soudce OS Praha 1.

Zdroj: data z justice.cz, zobrazit metodiku použití dat.

Počet řízení, ze kterých grafy vychází: Celkem řízení: 2878, z toho vybraný soudce 370;
směrodatná odchylka soudu - 202,8, směrodatná odchylka vybraného soudce - 266,52.

Vybraný soudce vyřeší 90 % případů v době 368 dní, což je o 42% pomalejší než průměr OS Praha 1.

Zdroj: data z justice.cz, řízení 2013-2018, zobrazit metodiku použití dat.

Počet řízení, ze kterých grafy vychází: Celkem řízení: 2878, z toho vybraný soudce 370;
směrodatná odchylka soudu - 202,8, směrodatná odchylka vybraného soudce - 266,52.

Zatímco OS Praha 1 vyřeší do roka 95% případů, vybraný soudce jen 90%, tedy o 5 proc. bodů méně.
Přibližně 33% z věcí trvajících na OS Praha 1 přes dva roky má na stole právě vybraný soudce.

Zdroj: data z justice.cz, řízení 2013-2018, zobrazit metodiku použití dat.

Počet řízení, ze kterých grafy vychází: Celkem řízení: 2878, z toho vybraný soudce 370;
směrodatná odchylka soudu - 202,8, směrodatná odchylka vybraného soudce - 266,52.

Míra zrušených rozhodnutí

info-circle.svg

Díky údaji, v kolika případech byla rozhodnutí vybraného soudce zrušena odvolacím soudem, kdy zároveň nedošlo ke zrušení odvolacího rozhodnutí Nejvyšším soudem či Ústavním soudem, si lze udělat obrázek o úspěšnosti vybraného soudce.

Nezrušeno

Zrušeno*

2013
89% nezrušených
2014
90% nezrušených
2015
89% nezrušených
2016
90% nezrušených
2017
94% nezrušených
2018
92% nezrušených

* údaj, v kolika případech byla tato rozhodnutí zrušena odvolacím soudem, kdy zároveň nedošlo ke zrušení odvolacího rozhodnutí Nejvyšším soudem či Ústavním soudem. Vyžádané informace poskytnuté Obvodním soudem pro Prahu 1 jsou k nalezení zdezde.

Kárná řízení

info-circle.svg

Kárná provinění jsou součástí profesní vizitky soudce a v současnosti jsou veřejně, avšak nepřehledně dostupné na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu.

2018
sp. zn. 16 Kss 7/2017

na základě kárné žaloby ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., uznán Nejvyšším
správním soudem vinným, že z nedbalosti v rozporu se závaznými právními názory odvolacího soudu
hodnotil důkazy způsobem jsoucím v extrémním rozporu s rozumným myšlením, za což mu bylo
uloženo kárné opatření ve formě snížení platu o 15 % na dobu 1 roku.

Ostatní

Publikační činnost

info-circle.svg

Zde je uvedena publikační činnost soudce včetně informací o závěrečných pracích na vysoké škole.

1981
Úhrnný trest

Rigorózní práce

Zobrazit závěry práce

Plat

info-circle.svg

Výši platu soudce lze už dnes dopočítat na základě veřejně dostupných údajů.
Zveřejněná informace o platu soudce rozptýli spekulace o jeho výši a poskytne relevantní údaje pro zjištění efektivity práce.

2018

Platová základna 84.234 Kč x platový koeficient 1,51 = 127.200 Kč/měsíc
V březnu 2018 uloženo kárné opatření 15% snížení platu na dobu 1 roku.

info-circle.svg

informace na webu jsou aktuální k 30. 6. 2021, pokud není uvedeno jiné datum